Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Cắt uốn tóc 20/06/2012, Số truy cập: 4603

* Mục tiêu đào tạo:

-        Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, trang thiết bị nghề uốn hớt tóc. Thực hiện các công việc: Uốn tóc các kiểu thường, búi xù thời trang, cuốn ống, tả pẻn, gội đầu, massage đầu, massage mặt. Thực hiện cắt chải 10 kiểu tóc thông thường như tóc ngang, ngang Nhật, ngang 2 tầng, ngang Nhật đổ, tóc tém Nhật , tém thường , tém tôm… Biết thực hiện các công tác thành lập cơ sở dịch vụ nghề cở nhỏ.

-         Hiểu được kỹ thuật Uốn- Cắt- Sấy các kiểu tóc khó. Nắm bắt những kiến thức về các loại hóa chất chuyên dùng trong ngành tóc : Uốn, ép, nhuôm, duỗi, dưỡng tóc. Biết được các kiểu tóc khó model như : Tóc Sole, tóc Care ót, tóc bung tầng, tóc búp bê, tóc thái lan, , tóc duôi, nhuôm lights màu, tóc tuổi teen. Thực hiện các công việc : cắt chải các kiểu tóc chuyên dâu, sấy tóc, nhuôm tóc, duỗi tóc như 1 thợ chính. Tổ chức quản lý nghề làm đẹp.

-         Biết chải các kiểu tóc từ đơn giản đến phức tạp; Biết bới chải các kiểu tóc trẻ trung (Teen) và ráp nối, ghép các màu tóc như mong muốn.

-      Học viên sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị của ngành tóc. Thực hiện các công việc uốn, ép, gội, sấy, nhuôm, lấy ráy tai, massage mặt. Cắt được các kiểu tóc nam thông thường và 7 kiểu  tóc nâng cao. Biết thực hiện các công tác thành lập và tổ chức quản lý cơ sở dịch vụ nghề.

-         Làm được các kiểu tóc chải, bới theo sở thích của mỗi người và ráp nối kiểu tóc ngắn thành tóc dài tạo sự nổi bật cho khuôn mặt.

* Đối tượng đào tạo:

            - Trình độ văn hoá :  phổ thông cơ sở

            - Tuổi từ 15 trở lên

            - Sức khoẻ tốt

* Nội dung đào tạo:

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Học phần I: Cắt uốn tóc nữ căn bản

190

39

151

10

Chương 1:  Khái niệm chung

14

6

8

2

1.       

Bài 1:  Khái niệm về cắt uốn tóc

1

1

 

 

2.       

Bài 2:  Giới thiệu dụng cụ trang thiết bị

2

1

1

 

3.       

Bài 3:  Sử dụng các loại dụng cụ

6

2

4

 

4.       

Bài 4: An toàn lao động trong nghề tóc

2

1

1

 

5.       

Bài 5: Nhận dạng và phân chia tóc

3

1

2

 

6.       

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 2:  Uốn tóc

43

11

32

2

1.       

Bài 1:  Dụng cụ và trang thiết bị

3

1

2

 

2.       

Bài 2:  Uốn các kiểu tóc thường

8

2

6

 

3.       

Bài 3:  Uốn các kiểu tóc xù

15

3

12

 

4.       

Bài 4:  Cuốn ống gai các kiểu tóc bung

11

3

8

 

5.       

Bài 5:  Kỹ thuật tả bẽn

6

2

4

 

6.       

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 3: Gội đầu, massage và cắt tóc

130

21

109

3

1.       

Bài 1:  Kỹ thuật gội đầu

4

1

3

 

2.       

Bài 2:  Kỹ thuật massage đầu

5

1

4

 

3.       

Bài 3:  Kỹ thuật massage mặt

5

1

4

 

4.       

Bài 4:  Kỹ thuật cắt tóc kiểu tóc ngang

24

4

20

 

5.       

Bài5:  Kỹ thuật cắt tóc kiểu tóc tém

35

5

30

 

6.       

Bài 6:  Kỹ thuật cắt các kiểu tóc dài

29

4

25

 

7.       

Bài 7:  Kỹ thuật sấy, chải

19

3

16

 

8.       

Bài 8:  Ôn tập

9

2

7

 

9.       

Kiểm tra

2

 

 

2

II

Học phần II: Cắt uốn tóc nữ chuyên sâu

     324

        54

      265

       5

1.      

Bài 1 :  Ôn tập các thao tác cơ bản

      9

       2

       7

 

2.       

Bài 2 :  Nhận định các dạng khuôn mặt,

 chọn kiểu tóc

      2

       1

       1

 

3.       

Bài 3 :  An toàn lao động

      12

       4

      8

 

4.       

Bài 4 :  Hướng dẫn sử dụng các loại

hóa chất

       6

       2

      4

 

5.       

Bài 5 : Kỹ thuật sử dụng kéo để cắt tóc

12

2

10

 

6.       

Bài 6 :  Kỹ thuật cắt các kiểu mái tóc 

18

3

15

 

7.       

Bài 7 :  Kỹ thuật cắt chải các kiểu tóc

chuyên sâu

     60

 

     10

 

     50

 

8.       

Bài 8 :  Kỹ thuật nhuộm tóc

30

 5

25

 

9.       

Bài 9 :  Phương pháp duỗi tóc

24

4

20

 

10.  

Bài 10 :  Kỹ thuật uốn nóng – Sting

12

2

10

 

11.  

Bài 11: Kỹ thuật uốn nóng – máy kẹp khuôn

12

2

10

 

12.  

Bài 12 :  Cắt chải các kiểu tóc

tuổi Teen

     46

      6

     40

 

13.  

Bài 13 : Kỹ thuật uốn 2 trong 1 có màu

      23

      3

     20

 

14.  

Bài 14: Kỹ thuật duỗi 2 trong 1 có màu

      23

      3

     20

 

15.  

Bài 15 :  Phương pháp điều trị tóc

      8

      1

       7

 

16.  

Bài 16 :  Tổ chức dịch vụ nghề

      3

      1

        2

 

17.  

Bài 17 :  Ôn tập

     19

      3

       16

 

18.  

Kiểm tra

      2

 

 

       2

19.  

Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khóa

      3 

    

    

       3

III

Học phần III: Cắt tóc nam

260

49

208

3

1.       

Bài 1: An toàn lao động

3

1

2

 

2.       

Bài 2: Giới thiệu và làm quen các dụng cụ cắt tóc

5

1

4

 

3.       

Bài 3: Khái niện về tóc

1

1

 

 

4.       

Bài 4: Cách nhận dạng khuôn mặt, khuôn đầu và các dạng tóc

2

1

1

 

5.       

Bài 5: Kỹ thuật uốn tóc nam

3

1

2

 

6.       

Bài 6: Kỹ thuật cắt tóc nam

50

8

42

 

7.       

Bài 7: Kỹ thuật massage mặt

10

2

8

 

8.       

Bài 8: Kỹ thuật rái tai

8

2

6

 

9.       

Bài 9: Phương pháp cạo mặt

5

1

4

 

10.  

Bài 10: Hướng dẫn các thao tác cắt tóc

9

3

6

 

11.  

Bài 11: Kỹ thuật cắt các kiểu mái

20

3

17

 

12.  

Bài 12: Kỹ thuật cắt các kiểu tóc Model

60

10

50

 

13.  

Bài 13: Hướng dẫn sử dụng các loại hóa mỹ phẩm

6

2

4

 

14.  

Bài 14: Kỹ thuật nhuộm màu

25

3

22

 

15.  

Bài 15: Kỹ thuật nhuộm lai

8

2

6

 

16.  

Bài 16: Kỹ thuật ép tóc

12

2

10

 

17.  

Bài 17: Kỹ thuật duỗi tóc

15

3

12

 

18.  

Bài 18: Kỹ thuật sấy tóc

15

3

12

 

19.  

Kiểm tra cuối khóa

3

 

 

3

IV

Học phần IV: Tạo mẫu tóc

94

24,5

66,5

3

1.       

Bài 1 : An toàn lao động và cách sử dụng hóa chất

0.5

0.5

 

 

2.       

Bài 2 : Giới thiệu và làm quen dụng cụ

1

0.5

0.5

 

3.       

Bài 3 : Hướng dẫn sử dụng các loại mỹ phẩm, hóa chất chuyên dùng trong nghành tóc

1

1

 

 

4.       

Bài 4 : Hướng dẫn cách chia tóc và bắt tóc

4

1

3

 

5.       

Bài 5 : Hướng dẫn sấy, chải các kiểu tóc từ dễ đến khó

13

3

10

 

6.       

Bài 6 : Hướng dẫn bới các kiểu tóc từ dễ đến khó

11

3

8

 

7.       

Bài 7 : Hướng dẫn bới các kiểu bông hoa

13

3

10

 

8.       

Bài 8 : Hướng dẫn bới các kiểu con vật

13

3

10

 

9.       

Bài 9 : Hướng dẫn các kiểu nối tóc như : nối chì, nối sáp, nối gel, nối bím

8

2

6

 

10.  

Bài 10 : Hướng dẫn cách ghép Lights màu lên tóc tạo sự nổi bật

4

1

3

 

11.  

Bài 11 : Hướng dẫn cột, thắt, bím các kiểu tóc cho tuổi Teen

10

3

7

 

12.  

Bài 12 : Hướng dẫn tạo mẫu tóc, chải các kiểu mái phù hợp từng khuôn mặt

11

3

8

 

13.  

Bài 13 : Hướng dẫn cách tháo tóc nối, tóc ghép

1.5

0.5

1

 

14.  

Kiểm tra cuối khóa

3

 

 

3

* Học viên học một buổi lý thuyết, một buổi thực tập trên đầu giả, ba buổi thực tập trên đầu thật.

* Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp:

-      Sau khi học xong học phần II, học viên được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề Cắt Uốn Tóc Nữ Chuyên Sâu; học xong học phần III, học viên được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề Cắt Tóc Nam của Tổng cục dạy nghề.

-         Sau khi học xong học phần I, học phần IV, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm