Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Điện công nghiệp 20/06/2012, Số truy cập: 11392

* Mục tiêu đào tạo:

-         Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của CB, công tắc tơ, khởi động từ, các rơle dòng điện, rơ le trung gian, rơle thời gian, rơ le nhiệt và các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ.

-         Đấu mạch, kiểm tra, vận hành và sửa chữa thành thạo các mạch điện sau:

+        Mạch khởi động trực tiếp, gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.

+        Mạch đảo chiều quay trực tiếp, gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.

+        Mạch điện khống chế theo thời gian, dòng điện, tốc độ và hành trình.

+        Mạch điều khiển động cơ ba pha hai nơi.

+        Macïh điều khiển nhiều động cơ ba pha khống chế theo nguyên tắc thời gian, hành trình, có chế độ dừng hãm động năng.

+        Mạch điều khiển nhiều động cơ 3 pha có bảo vệ quá tải, mất pha.

+        Mạch điều khiển nhiều động cơ 3 pha làm việc theo trình tự,

+        Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha đổi nối Y/D tác động bằng rơle thời gian, có chọn chiều quay, hãm động năng.

+        Mạch điều khiển nhiều động cơ 3 pha hai cấp tốc độ.

+        Mạch điều khiển nhiều động cơ 3 pha cho trạm bơm, cho cửa cổng xí nghiệp.

+        Mạch điều khiển cho palăng, cần trục, băng tải, cửa cuốn, trạm bơm, máy nén khí.

+        Mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài.

-         Đọc và phân tích hoạt động của các mạch điện máy nâng vận chuyển: Palăng, cần trục, cẩu trục, băng tải, cửa cuốn, thang máy; máy cắt gọt kim loại: máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài. 

* Đối tượng đào tạo:

            - Trình độ văn hóa:  phổ thông cơ sở.

            - Tuổi từ 15 trở lên.

            - Sức khoẻ tốt.

* Nội dung đào tạo:

            TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Học phần I: Điện công nghiệp căn bản

 

 

 

 

Chương 1: Đại cương

32

13.5

17

1.5

1.       

Bài 1: An toàn điện

2.5

1.5

1

 

2.       

Bài 2: Sử  dụng đồng hồ VOM

4

1.5

2.5

 

3.       

Bài 3: Cầu chì, công tắc, nút nhấn

4

1.5

2.5

 

4.       

Bài 4: CB, ELCB

4

1.5

2.5

 

5.       

Bài 5: Công tắc tơ

4

1.5

2.5

 

6.       

Bài 6: Rơ le dòng điện, rơle trung gian, rơle thời gian, rơle nhiệt

6.5

4

2.5

 

7.       

Bài 7: Khởi động từ

1.5

0.5

1

 

8.       

Bài 8: Các ký hiệu điện, Vẽ sơ đồ, đọc và phân tích sơ đồ mạch điện.

4

1.5

2.5

 

9.       

Kiểm tra

1.5

 

 

1.5

Chương 2: Các mạch khởi động và dừng động cơ không đồng bộ ba pha

70

22

46

2

1.       

Bài 1:Các phương pháp khởi động động không đồng bộ ba pha

2.5

2.5

 

 

2.       

Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động dừng động cơ không đồng bộ 3 pha

4.5

1.5

3

 

3.       

Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động dừng động cơ không đồng bộ 3 pha điều khiển nhiều nơi

4.5

1.5

3

 

4.       

Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp, gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

4.5

1.5

3

 

5.       

Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp, gián tiếp động cơ ba pha không đồng bộ điều khiển hai nơi

4.5

1.5

3

 

6.       

Bài 6: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển ba động cơ  không đồng bộ ba pha làm việc luân phiên

4.5

1.5

3

 

7.       

Bài 7: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển ba động cơ  không đồng bộ ba pha khống chế bằng công tắc hành trình 

4.5

1.5

3

 

8.       

Bài 8: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động động không đồng bộ ba pha qua điện trở tác động bằng nút nhấn

5.5

1.5

4

 

9.       

Bài 9: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động động không đồng bộ ba pha qua điện trở tác động bằng rơ le thời gian

5.5

1.5

4

 

10.  

Bài 10: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động động không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng tác động bằng nút nhấn

5.5

1.5

4

 

11.  

Bài 11: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động động không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng tác động bằng rơ le thời gian

5.5

1.5

4

 

12.  

Bài 12: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động động không đồng bộ ba pha qua qua biến áp tự ngẫu

5.5

1.5

4

 

13.  

Bài 13: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động Động cơ  3 pha đổi nối Y/D tác động bằng nút nhấn

5.5

1.5

4

 

14.  

Bài 14: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động Động cơ  3 pha đổi nối Y/D tác động bằng rơ le thời gian

5.5

1.5

4

 

15.  

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 3: Các phương pháp hãm động cơ  không đồng bộ ba pha

20

6

12

2

1.       

Bài 1: Các phương pháp hãm động cơ  không đồng bộ ba pha

1.5

1.5

 

 

2.       

Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng tác động bằng nút nhấn.

5.5

1.5

4

 

3.       

Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dừng hãm động năng tác động rơ le thời gian.

5.5

1.5

4

 

4.       

Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động Động cơ  3 pha đổi nối Y/D dừng hãm động năng tác động bằng rơ le thời gian

5.5

1.5

4

 

5.       

Kiểm tra

2

 

 

2

Học phần II:  Điện công nghiệp nâng cao

 

 

 

 

Chương 1: Các nguyên  tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

50

15

33

2

1.       

Bài 1: Các nguyên  tắc điều khiển hệ thống truyền động điện.

1.5

1.5

 

 

2.       

Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển ba động cơ ba pha làm việc theo trình tự tác động bằng Rơle thời gian

4.5

1.5

3

 

3.       

Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha đổi nối Y/D tác động bằng rơle thời gian, có chọn chiều quay

4.5

1.5

3

 

4.       

Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch  điều khiển động cơ KĐB ba pha đổi nối Y/D tác động bằng rơle thời gian, có chọn chiều quay, dừng hãm động năng

4.5

1.5

3

 

5.       

Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ

5.5

1.5

4

 

6.       

Bài 6: Lắp ráp và sửa chữa mạch  điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay

5.5

1.5

4

 

7.       

Bài 7: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ có đảo chiều quay, dừng có hãm động năng

5.5

1.5

4

 

8.       

Bài 8: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển cho cửa cổng xí nghiệp

5.5

1.5

4

 

9.       

Bài 9: Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển cửa cuốn

5.5

1.5

4

 

10.  

Bài 10:  Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển trạm bơm

5.5

1.5

4

 

11.  

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 2: Trang bị điện cho máy nén khí, máy nâng hạ, vận chuyển

35

13 .5

20

1.5

1.       

Bài 1: Trang bị điện cho máy nén khí

1.5

1.5

 

 

2.       

Bài 2: Khảo sát và sửa chữa mạch điện máy nén khí pittông

5

1

4

 

3.       

Bài 3: Trang bị điện cho palăng

1.5

1.5

 

 

4.       

Bài 4: Khảo sát và sửa chữa mạch điện pa lăng

5

1

4

 

5.       

Bài 5: Trang bị điện cho cần trục

1.5

1.5

 

 

6.       

Bài 6: Khảo sát và sửa chữa mạch điện cần trục

5

1

4

 

7.       

Bài 7: Trang bị điện cho băng tải

1.5

1.5

 

 

8.       

Bài 8:  Khảo sát và sửa chữa mạch điện băng tải

5

1

4

 

9.       

Bài 9: Trang bị điện cho thang máy

1.5

1.5

 

 

10.  

Bài 10: Khảo sát và sửa chữa mạch điện thang máy

6

2

4

 

11.  

Kiểm tra

1.5

 

 

1.5

Chương 3: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại

30

12

16

2

1.       

Bài 1: Trang bị điện cho máy khoan

1.5

1.5

 

 

2.       

Bài 2: Khảo sát và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125

5

1

4

 

3.       

Bài 3: Trang bị điện cho máy mài

1.5

1.5

 

 

4.       

Bài 4: Khảo sát và sửa chữa mạch điện máy mày 3M642

5

1

4

 

5.       

Bài 5: Trang bị điện cho máy tiện

1.5

1.5

 

 

6.       

Bài 6: Khảo sát và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20

5

1

4

 

7.       

Bài 7: Trang bị điện cho máy phay.

2.5

2.5

 

 

8.       

Bài 8: Khảo sát và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81R

6

2

4

 

9.       

Kiểm tra

2

 

 

2

10.  

Ôn tập

2.5

2.5

 

 

 

* Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp:

-         Sau khi học xong 02 học phần, học viên được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề Điện Công Nghiệp của Tổng cục dạy nghề

-         Đăng ký từng học phần, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học

Cùng chuyên mục

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm