Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Điện lạnh dân dụng 20/06/2012, Số truy cập: 8539

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức nghề

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động các thiết bị điện, linh kiện điện tử căn bản.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động các thiết bị lạnh.

-         Biết chu trình lạnh, nguyên lý làm lạnh, các loại gas lạnh.

-         Biết mối liên hệ giữa dòng điện khởi động, dòng điện làm việc và công suất động cơ.

-         Biết quy trình hàn gió - đá (oxy - axetylen).

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động tủ lạnh.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động tủ kem.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 1 cục.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động Block piston.

-         Biết cấu tạo, nguyên tắc hoạt động Block Roto.

-         Biết quy trình lắp đặt máy lạnh 1 cục.

-         Biết quy trình lắp đặt máy lạnh 2 cục.

-         Biết quy trình bảo trì, vệ sinh máy lạnh.

-         Hiểu cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử dùng trong board máy lạnh Mono, Inverter.

-         Trình bày được nguyên lý hoạt động, vận hành của các board mạch điện tử điều khiển máy lạnh Mono một khối và hai khối; điều khiển máy lạnh Inverter một chiều và hai chiều.

-         Biết phương pháp kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện, linh kiện tương đương.

2. Kỹ năng nghề

-         Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, đồng hồ chuyên ngành lạnh.

-         Thực hiện thành thạo các thao tác đo, kiểm tra, lựa chọn linh kiện thay thế phù hợp.

-         Phân biệt được các loại gas lạnh.

-         Thực hiện thành thạo hàn nối ống đồng với ống đồng, hàn nối ống đồng với ống sắt.

-         Thực hiện thành thạo việc đo, kiểm tra, đánh giá hư hỏng Block piston.

-         Thực hiện thành thạo việc đo, kiểm tra, đánh giá hư hỏng Block Roto.

-         Đấu thành thạo mạch điện tủ lạnh trực tiếp, mạch điện tủ lạnh gián tiếp (điều khiển bằng Timer, board mono, board inverter).

-         Đấu thành thạo mạch điện tủ kem.

-         Đấu thành thạo mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 1 cục.

-         Đấu thành thạo mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono.

-         Đấu thành thạo mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter.

-         Thực hiện thành thạo việc cân cáp, sạc gas tủ lạnh, tủ kem.

-         Thực hiện thành thạo việc cân cáp, sạc gas máy điều hòa nhiệt độ 1 cục, máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono, máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter.

-         Thực hiện thành thạo việc kiểm tra mã lỗi máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter.

-         Tính được công suất máy lạnh lắp đặt.

-         Sử dụng thành thạo remode điều khiển máy lạnh.

-         Lắp đặt thành thạo máy lạnh 1 cục, máy lạnh 2 cục.

-         Đánh giá được tình trạng hoạt động của máy lạnh.

-         Thực hiện thành thạo việc bảo trì, vệ sinh máy lạnh.

-         Kiểm tra, đánh giá thành thạo các linh kiện điện tử trong board mạch điện tử điều khiển máy lạnh Mono và board mạch điện tử máy lạnh Inverter.

-         Sửa chữa hư hỏng các loại board mạch điện tử điều khiển trong các máy lạnh hai khối một chiều, thay thế linh kiện tương đương, board mạch tương đương.

-         Sửa chữa hư hỏng các loại board mạch điện tử trong các máy lạnh Inverter một chiều và hai chiều, thay thế linh kiện tương đương, board mạch tương đương.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

-         Trình độ văn hóa: Phổ thông cơ sở;

-         Tuổi từ 15 trở lên;

-         Sức khỏe tốt.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

Số TT

Nội dung

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Học phần 1: Sửa chữa điện lạnh căn bản

60

23

34

3

1

Bài 1: Nguồn điện 1 pha và 3 pha

3

3

 

 

2

Bài 2: Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

3

1

2

 

3

Bài 3: Tính dòng điện khởi động, dòng điện làm việc và công suất động cơ

3

1

2

 

4

Bài 4: An toàn điện

3

3

 

 

5

Bài 5: Các đại lượng và ký hiệu chuyên ngành

3

2

1

 

6

Bài 6: Sử dụng đồng hồ đo và dụng cụ chuyên ngành

3

1

2

 

7

Bài 7: Môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, chu trình lạnh

3

3

 

 

8

Bài 8: Hàn gió đá

10

1

9

 

9

Bài 9: Tụ điện

3

1

2

 

10

Bài 10: Rơle bảo vệ quá tải dòng điện

3

1

2

 

11

Bài 11: Rơle dòng điện

3

1

2

 

12

Bài 12: Bộ điều nhiệt (Thermostat)

3

1

2

 

13

Bài 13: Van điên từ (Solenoid Valve), van tiết lưu điện tử (Electronic Expansion Valve)

3

1

2

 

14

Bài 14: Rơle xả đá (Defrost Timer)

3

1

2

 

15

Bài 15: Sò nóng (Thermal Fuse), sò lạnh (Thermal Defrost Sensor)

3

1

2

 

16

Bài 16: Linh kiện điện tử căn bản

5

1

4

 

17

Kiểm tra

3

 

 

3

II

Học phần 2: Sửa chữa tủ lạnh

80

10

67

3

1

Bài 1: Cấu tạo, phân loại tủ lạnh

3

1

2

 

2

Bài 2: Cấu tạo tủ kem

3

1

2

 

3

Bài 3: Block piston

3

1

2

 

4

Bài 4: Dàn nóng, dàn lạnh

3

1

2

 

5

Bài 5: Phin sấy lọc, cáp (ống mao)

3

1

2

 

6

Bài 6: Mạch điện tủ kem

5

1

4

 

7

Bài 7: Mạch điện tủ lạnh trực tiếp (tủ lạnh đóng tuyết)

7

1

6

 

8

Bài 8: Mạch điện tủ lạnh gián tiếp điều khiển bằng Timer xả đá (tủ lạnh không đóng tuyết; tủ lạnh quạt)

12

1

11

 

9

Bài 9: Mạch điện tủ lạnh gián tiếp điều khiển bằng board điện tử (tủ lạnh không đóng tuyết; tủ lạnh quạt)

8

1

7

10

Bài 10: Cân cáp, sạc gas tủ kem

10

1

9

 

11

Bài 11: Cân cáp, sạc gas tủ lạnh

20

1

19

 

12

Kiểm tra

3

 

 

3

III

Học phần 3: Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ

115

16

96

3

1

Bài 1: Cấu tạo máy điều hòa nhiệt độ 1 cục

3

1

2

 

2

Bài 2: Block Roto

3

1

2

 

3

Bài 3: Dàn nóng, dàn lạnh

3

1

2

 

4

Bài 4: Phin lọc, cáp

3

1

2

 

5

Bài 5: Động cơ quạt

3

1

2

 

6

Bài 6: Công tắc xoay

3

1

2

 

7

Bài 7: Mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 1 cục

10

1

9

 

8

Bài 8: Cân cáp, sạc gas máy điều hòa nhiệt độ 1 cục

10

1

9

 

9

Bài 9: Cấu tạo máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono

3

1

2

 

10

Bài 10: Mô tơ quạt dàn lạnh (Fan Motor), mô tơ đảo gió (Stepping Motor)

3

1

2

 

11

Bài 11: Mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono                       

18

1

17

 

12

Bài 12: Cân cáp, sạc gas máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono

18

1

17

 

13

Bài 13: Cấu tạo máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter

3

1

2

 

14

Bài 14: Mạch điện máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter

12

1

11

 

15

Bài 15: Truy vấn lỗi máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter bằng remode

6

1

5

 

16

Bài 16: Sạc gas máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter

11

1

10

 

17

Kiểm tra

3

 

 

3

IV

Học phần 4: Lắp đặt, bảo trì máy lạnh

45

8

34

3

1

Bài 1: Tính công suất máy lạnh lắp đặt

3

1

2

 

2

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng remode

3

1

2

 

3

Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ 1 cục

6

1

5

 

4

Bài 4: Vận hành, đánh giá hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 1 cục

3

1

2

 

5

Bài 5: Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ 2 cục

18

1

17

 

6

Bài 6: Vận hành, đánh giá hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 2 cục mono

3

1

2

 

7

Bài 7: Vận hành, đánh giá hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 2 cục inverter

3

1

2

 

8

Bài 8: Vệ sinh máy lạnh

3

1

2

 

9

Kiểm tra

3

 

 

3

V

Học phần 5: Sửa chữa board điện tử máy lạnh Mono

72

26

42

4

1

Linh kiện điện tử thụ động

8

4

4

 

2

Sử dụng máy đo vạn năng (VOM)

4

2

2

 

3

Linh kiện điện tử bán dẫn

8

4

4

 

4

Các vi mạch thường dùng

8

4

4

 

5

Mạch nguồn cung cấp

8

4

4

 

6

Phân tích, Sửa chữa mạch máy lạnh

32

8

24

 

 

Kiểm tra

4

 

 

4

VI

Học phần 6: Sửa chữa board điện tử máy lạnh Inverter

72

26

42

4

1

Tổng quan về máy lạnh Inverter

4

2

2

 

2

Linh kiện điện tử công suất

8

4

4

 

3

Mạch nguồn cung cấp máy lạnh Inverter

16

8

8

 

4

Mạch biến tần (Inverter)

8

4

4

 

5

Phân tích, Sửa chữa mạch máy lạnh Inverter

32

8

24

 

6

Kiểm tra

4

 

 

 4

 


Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm