Lịch khai giảng

Khai giảng lớp Tin học tháng 10+11 năm 2023
Khai giảng lớp Tin học tháng 10+11 năm 2023
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 7+8 năm 2023
Khai giảng lớp Tin học tháng 7+8 năm 2023
Chi tiết...
Lịch khai giảng lớp Tin học T4+T5
Lịch khai giảng lớp Tin học T4+T5
Chi tiết...
Kế hoạch tổ chức chuyên đề đo, vẽ, cắt may áo dài cổ tròn, tay raglan
Kế hoạch tổ chức chuyên đề đo, vẽ, cắt may áo dài cổ tròn, tay raglan
Chi tiết...

Kế toán 21/05/2012, Số truy cập: 3033

* Mục tiêu đào tạo:

-       Lập được chứng từ kế toán, hạch toán, tập hợp chi phí sản xuất; hạch toán quá trình mua, bán hàng hóa, tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng, khách sạn, vận tải . . .

-         Lập được báo cáo tháng, qúi, năm.

-         Thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán mới, hạch toán theo chuẩn mực kế toán.

-         Thực hiện lên sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán .

-         Thiết  lập, tính toán được các bảng biểu, bảng tính ứng dụng trong kế toán.

-         Lập phần mềm, quản lý sổ sách kế toán bằng Excel.

-         Lập phần mềm báo cáo kế toán bằng Excel.

-         Thiết  lập, tính toán được các bảng biểu, bảng tính ứng dụng trong kế toán.

-         Lập phần mềm, quản lý sổ sách kế toán bằng Excel.

-         Lập phần mềm báo cáo kế toán bằng Excel.

-         Thực hiện việc kết nối bảng tính, thiết lập các dạng bảng tính, kết xuất ra máy in.

 * Đối tượng tuyển sinh:

-         Trình độ văn hóa: Phổ thông trung học

-         Tuổi từ 18 trở lên.

-         Sức khoẻ tốt.

 

* Nội dung đào tạo:

 

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành;

Bài tập

Kiểm tra

(LT hoặc TH)

I

Học phần 1: Kế toán sản xuất căn bản

65

21

42

2

1

Bài 1:  Bản chất và đối tượng kế toán

1

1

0

 

2

Bài 2:  Bảng cân đối kế toán

4

1

3

 

3

Bài 3:  Tài khoản và ghi sổ kép

10

3

7

 

4

Bài 4:  Chứng từ kế toán, kỹ thuật ghi, chữa sổ kế toán

2

1

1

 

5

Bài 5:  Tổ chức công tác và bộ máy kế toán

1

1

0

 

6

Bài 6:  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

13

4

9

 

7

Bài 7:  Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

7

2

5

 

8

Bài 8:  Kế toán tài sản cố định, đầu tư ngắn hạn, dài hạn, liên doanh

20

6

14

 

9

Bài 9: Các quỹ doanh nghiệp

5

2

3

 

10

Kiểm tra

2

 

 

2

II

Học phần 2: Kế toán sản xuất nâng cao

61

16

43

2

1

Bài 1:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

33

10

23

 

2

Bài 2:  Kế toán tiêu thụ thành phẩm

9

2

7

 

3

Bài 3:  Kế toán kết quả hoạt động của doanh nghiệp và phân phối lãi

8

2

6

 

4

Bài 4:  Lập sổ, báo cáo kế toán

9

2

7

 

5

Kiểm tra

2

 

 

2

III

Học phần 3: Lập sổ sách kế toán

60

14

44

2

1

Bài 1:  Lập chứng từ kế toán

7

2

5

 

2

Bài 2:  Lập sổ sách kế toán

30

7

23

 

3

Bài 3:  Lập báo cáo thuế tháng

4

1

3

 

4

Bài 4:  Lập bảng cân đối phát sinh

4

 

4

 

5

Bài 5:  Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập quý

3

1

2

 

6

Bài 6:  Lập tớ khai tự quyết toán thuế thu nhập năm

10

3

7

 

7

Kiểm tra

2

 

 

2

IV

Học phần 4: Báo cáo thuế

50

12

36

2

1

Bài 1:  Lập báo cáo tháng

9.5

2

7.5

 

2

Bài 2:  Lập báo cáo quý

4.5

1.5

3

 

3

Bài 3:  Lập báo cáo quyết toán năm

14

3

11

 

4

Bài 4:  Lập báo cáo tài chính

20

5.5

14.5

 

5

Kiểm tra

2

 

 

2

 

Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khóa

3

 

 

3

Cộng

239

63

165

11

V

Học phần 5: Kế toán thương mại căn bản

60

17

41

2

1

Bài 1:  Bản chất và đối tượng kế toán

1

1

 

 

2

Bài 2:  Bảng cân đối kế toán

4

1

3

 

3

Bài 3:  Tài khoản và ghi sổ kép

10

3

7

 

4

Bài 4:  Chứng từ kế toán, kỹ thuật ghi, chữa sổ kế toán

2

1

1

 

5

 

Bài 5:  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

13

4

9

 

6

Bài 6:  Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

9

2

7

 

7

Bài 7:  Kế toán tài sản cố định, đầu tư ngắn hạn, dài hạn, liên doanh…

20

5

15

 

8

Kiểm tra

2

 

 

2

VI

Học phần 6: Kế toán thương mại nâng cao

65

17

46

2

1

Bài 1:  Những vấn đề lưu chuyển hàng hóa

1

1

 

 

2

Bài 2:  Kế toán quá trình mua hàng

8

2

6

 

3

Bài 3:  Kê toán quá trình bán hàng

8

2

6

 

4

Bài 4:  Kế toán chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thương mại

6

2

4

 

5

Bài 5:  Kế toán nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

6.5

1.5

5

 

6

Bài 6:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

9

1

8

 

7

Bài 7:  Kế toán kết quả tài chính

6

2

4

 

8

Bài 8:  Kế toán XNK

5

2

3

 

9

Bài 9:  Kế toán kết quả hoạt động của doanh nghiệp và phân phối lãi

4.5

1.5

3

 

10

Bài 10:  Lập sổ, báo cáo kế toán

9

2

7

 

11

Kiểm tra

2

 

 

2

VII

Học phần 7: Kế toán nâng cao

64

11

51

2

1

Bài 1: Hạch toán vốn bằng tiền , các loại nguồn vốn

6.5

2

4.5

 

2

Bài 2: Hạch toán thuế

6.5

2

4.5

 

3

Bài 3: Kế toán chênh lệch tỷ giá

5

2

3

 

4

Bài 4: Kế toán hoạt động ngoại thương

10

3

7

 

5

Bài 5: Báo cáo tài chính

9

2

7

 

6

Bài 6: Làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa

25

 

25

 

 

Kiểm tra

2

 

 

2

VIII

Học phần 8: Kế toán bằng Excel căn bản

55

14

39

2

1

Bài1:  Khởi động tổng quan về Excel

3

1

2

 

2

Bài 2:  Soạn thảo bảng tính bằng Excel

3

1

2

 

3

Bài 3:  Quản lý tập tin bảng tính

1

 

1

 

4

Bài 4:  Trình bày, in ấn

1

 

1

 

5

Bài 5:  Hàm trong Excel

15

4

11

 

6

Bài 6:  Hướng dẫn ghi chép chứng từ kế toán lao động  tiền lương bằng excel

15

4

11

 

7

Bài 7:  Hướng dẫn ghi chép chứng từ vật tư bằng Excel

15

4

11

 

8

Kiểm tra

2

 

 

2

IX

Học phần 9: Kế toán bằng Excel nâng cao

66

21

43

2

1

Bài 1:  Kết nối bảng tính

4

2

2

 

2

Bài 2 :  Hướng dẫn ghi chép chứng từ tiền tệ bằng Excel

6

2

4

 

3

Bài 3:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán nhật ký chung, NK thu- Chi, NK Mua - Bán

12

4

8

 

 

4

Bài 4:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán Chi tiết Xuất nhập Tồn- Phải thu- Phải trả - Bảng tổng hợp XNT - Thẻ kho - PNK - PXK

12

4

8

 

5

Bài 5:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán Sổ chi tiết tài khoản- Sổ CPSXKD - Sổ chi tiết bán hàng - Phiếu thu - Chi

16

5

11

 

6

Bài 6:  Hướng dẫn lập báo cáo kế toán

14

4

10

 

7

Kiểm tra

2

 

 

2

 

 

 


Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm