Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Kế toán 21/05/2012, Số truy cập: 3494

* Mục tiêu đào tạo:

-       Lập được chứng từ kế toán, hạch toán, tập hợp chi phí sản xuất; hạch toán quá trình mua, bán hàng hóa, tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng, khách sạn, vận tải . . .

-         Lập được báo cáo tháng, qúi, năm.

-         Thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán mới, hạch toán theo chuẩn mực kế toán.

-         Thực hiện lên sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán .

-         Thiết  lập, tính toán được các bảng biểu, bảng tính ứng dụng trong kế toán.

-         Lập phần mềm, quản lý sổ sách kế toán bằng Excel.

-         Lập phần mềm báo cáo kế toán bằng Excel.

-         Thiết  lập, tính toán được các bảng biểu, bảng tính ứng dụng trong kế toán.

-         Lập phần mềm, quản lý sổ sách kế toán bằng Excel.

-         Lập phần mềm báo cáo kế toán bằng Excel.

-         Thực hiện việc kết nối bảng tính, thiết lập các dạng bảng tính, kết xuất ra máy in.

 * Đối tượng tuyển sinh:

-         Trình độ văn hóa: Phổ thông trung học

-         Tuổi từ 18 trở lên.

-         Sức khoẻ tốt.

 

* Nội dung đào tạo:

 

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành;

Bài tập

Kiểm tra

(LT hoặc TH)

I

Học phần 1: Kế toán sản xuất căn bản

65

21

42

2

1

Bài 1:  Bản chất và đối tượng kế toán

1

1

0

 

2

Bài 2:  Bảng cân đối kế toán

4

1

3

 

3

Bài 3:  Tài khoản và ghi sổ kép

10

3

7

 

4

Bài 4:  Chứng từ kế toán, kỹ thuật ghi, chữa sổ kế toán

2

1

1

 

5

Bài 5:  Tổ chức công tác và bộ máy kế toán

1

1

0

 

6

Bài 6:  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

13

4

9

 

7

Bài 7:  Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

7

2

5

 

8

Bài 8:  Kế toán tài sản cố định, đầu tư ngắn hạn, dài hạn, liên doanh

20

6

14

 

9

Bài 9: Các quỹ doanh nghiệp

5

2

3

 

10

Kiểm tra

2

 

 

2

II

Học phần 2: Kế toán sản xuất nâng cao

61

16

43

2

1

Bài 1:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

33

10

23

 

2

Bài 2:  Kế toán tiêu thụ thành phẩm

9

2

7

 

3

Bài 3:  Kế toán kết quả hoạt động của doanh nghiệp và phân phối lãi

8

2

6

 

4

Bài 4:  Lập sổ, báo cáo kế toán

9

2

7

 

5

Kiểm tra

2

 

 

2

III

Học phần 3: Lập sổ sách kế toán

60

14

44

2

1

Bài 1:  Lập chứng từ kế toán

7

2

5

 

2

Bài 2:  Lập sổ sách kế toán

30

7

23

 

3

Bài 3:  Lập báo cáo thuế tháng

4

1

3

 

4

Bài 4:  Lập bảng cân đối phát sinh

4

 

4

 

5

Bài 5:  Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập quý

3

1

2

 

6

Bài 6:  Lập tớ khai tự quyết toán thuế thu nhập năm

10

3

7

 

7

Kiểm tra

2

 

 

2

IV

Học phần 4: Báo cáo thuế

50

12

36

2

1

Bài 1:  Lập báo cáo tháng

9.5

2

7.5

 

2

Bài 2:  Lập báo cáo quý

4.5

1.5

3

 

3

Bài 3:  Lập báo cáo quyết toán năm

14

3

11

 

4

Bài 4:  Lập báo cáo tài chính

20

5.5

14.5

 

5

Kiểm tra

2

 

 

2

 

Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khóa

3

 

 

3

Cộng

239

63

165

11

V

Học phần 5: Kế toán thương mại căn bản

60

17

41

2

1

Bài 1:  Bản chất và đối tượng kế toán

1

1

 

 

2

Bài 2:  Bảng cân đối kế toán

4

1

3

 

3

Bài 3:  Tài khoản và ghi sổ kép

10

3

7

 

4

Bài 4:  Chứng từ kế toán, kỹ thuật ghi, chữa sổ kế toán

2

1

1

 

5

 

Bài 5:  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

13

4

9

 

6

Bài 6:  Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

9

2

7

 

7

Bài 7:  Kế toán tài sản cố định, đầu tư ngắn hạn, dài hạn, liên doanh…

20

5

15

 

8

Kiểm tra

2

 

 

2

VI

Học phần 6: Kế toán thương mại nâng cao

65

17

46

2

1

Bài 1:  Những vấn đề lưu chuyển hàng hóa

1

1

 

 

2

Bài 2:  Kế toán quá trình mua hàng

8

2

6

 

3

Bài 3:  Kê toán quá trình bán hàng

8

2

6

 

4

Bài 4:  Kế toán chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thương mại

6

2

4

 

5

Bài 5:  Kế toán nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

6.5

1.5

5

 

6

Bài 6:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

9

1

8

 

7

Bài 7:  Kế toán kết quả tài chính

6

2

4

 

8

Bài 8:  Kế toán XNK

5

2

3

 

9

Bài 9:  Kế toán kết quả hoạt động của doanh nghiệp và phân phối lãi

4.5

1.5

3

 

10

Bài 10:  Lập sổ, báo cáo kế toán

9

2

7

 

11

Kiểm tra

2

 

 

2

VII

Học phần 7: Kế toán nâng cao

64

11

51

2

1

Bài 1: Hạch toán vốn bằng tiền , các loại nguồn vốn

6.5

2

4.5

 

2

Bài 2: Hạch toán thuế

6.5

2

4.5

 

3

Bài 3: Kế toán chênh lệch tỷ giá

5

2

3

 

4

Bài 4: Kế toán hoạt động ngoại thương

10

3

7

 

5

Bài 5: Báo cáo tài chính

9

2

7

 

6

Bài 6: Làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa

25

 

25

 

 

Kiểm tra

2

 

 

2

VIII

Học phần 8: Kế toán bằng Excel căn bản

55

14

39

2

1

Bài1:  Khởi động tổng quan về Excel

3

1

2

 

2

Bài 2:  Soạn thảo bảng tính bằng Excel

3

1

2

 

3

Bài 3:  Quản lý tập tin bảng tính

1

 

1

 

4

Bài 4:  Trình bày, in ấn

1

 

1

 

5

Bài 5:  Hàm trong Excel

15

4

11

 

6

Bài 6:  Hướng dẫn ghi chép chứng từ kế toán lao động  tiền lương bằng excel

15

4

11

 

7

Bài 7:  Hướng dẫn ghi chép chứng từ vật tư bằng Excel

15

4

11

 

8

Kiểm tra

2

 

 

2

IX

Học phần 9: Kế toán bằng Excel nâng cao

66

21

43

2

1

Bài 1:  Kết nối bảng tính

4

2

2

 

2

Bài 2 :  Hướng dẫn ghi chép chứng từ tiền tệ bằng Excel

6

2

4

 

3

Bài 3:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán nhật ký chung, NK thu- Chi, NK Mua - Bán

12

4

8

 

 

4

Bài 4:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán Chi tiết Xuất nhập Tồn- Phải thu- Phải trả - Bảng tổng hợp XNT - Thẻ kho - PNK - PXK

12

4

8

 

5

Bài 5:  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán Sổ chi tiết tài khoản- Sổ CPSXKD - Sổ chi tiết bán hàng - Phiếu thu - Chi

16

5

11

 

6

Bài 6:  Hướng dẫn lập báo cáo kế toán

14

4

10

 

7

Kiểm tra

2

 

 

2

 

 

 


Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm