Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

May gia dụng 20/06/2012, Số truy cập: 11362

* Mục tiêu đào tạo:

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần lưng thun, các loại áo kiểu nữ căn bản.

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần tây và áo sơ mi nữ.

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo kiểu nữ.

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại quần tây và áo sơ mi nam, đồ pyjama.

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo vest nữ.                              

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại váy đầm.

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo vest nam.                              

-                  - Đo, vẽ, cắt, ráp hoàn chỉnh các loại áo dài, xườn xám.                            

* Đối tượng đào tạo:

 - Trình độ văn hóa : phổ thông cơ sở

 - Tuổi từ 15 trở lên

 - Sức khỏe tốt

* Nội dung đào tạo:

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

I

Học phần I: Cắt may căn bản-Áo kiểu

60

19

38

3

1.       

Bài 1: Đo, vẽ cắt may quần lưng thun

3

1

2

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may quần lưng thun có túi

3

1

2

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt áo căn bản

3

1

2

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo cổ vuông tay thường

3

1

2

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo cổ tròn, sát nách

3

1

2

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo cổ lục giác tay cánh tiên

3

1

2

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, tay mini

3

1

2

 

8.       

Bài 8: Đo, vẽ cắt may áo cổ thuyền, tay liền

3

1

2

 

9.       

Bài 9: Đo, vẽ cắt may áo bâu lá sen, tay phồng

3

1

2

 

10.  

Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo bâu xây, tay phồng xếp ly

3

1

2

 

11.  

Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo bâu danton có pen, tay thường

3

1

2

 

12.  

Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo decoupe thẳng bâu lảnh tụ, tay thường

3

1

2

 

13.  

Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo decoupe thẳng, bâu nữ hoàng, tay mini

3

1

2

 

14.  

Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo decoupe cong, bâu danton cài chồm

3

1

2

 

15.  

Bài 15: Đo, vẽ cắt may áo bâu sam liền, sát nách

3

1

2

 

16.  

Bài 16: Đo, vẽ cắt may áo dây decoupe thẳng

3

1

2

 

17.  

Bài 17: Đo, vẽ cắt may áo thân có pen cổ lục giác 2 lá

3

1

2

 

18.  

Bài 18: Đo, vẽ cắt may áo bâu sen nhật

3

1

2

 

19.  

Bài 19: Đo, vẽ cắt may áo cổ lọ, tay thường có pen eo

3

1

2

 

20.  

Kiểm tra

3

 

 

3

II

Học phần II: Cắt may áo sơ mi-Quần tây nữ

58

11

44

3

1.       

Bài 1: ATLĐ - Đo, vẽ cắt may áo có pen, bâu sơ mi, tay manchette

5

1

4

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo thân rộng, bâu sơ mi, tay manchette

5

1

4

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi, tay raglan

5

1

4

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may quần tây ống túm, lưng liền

5

1

4

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may quần tây ống suông, xếp ly, lưng liền

5

1

4

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may quần tây ống patte, lưng liền

5

1

4

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may quần tây ống suông , lưng rời, túi hộp

5

1

4

 

8.       

Bài 8: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly, lưng rời, túi xéo

5

1

4

 

9.       

Bài 9: Đo, vẽ cắt may quần  tây ống patte, lưng rời, túi hàm ếch

5

1

4

 

10.  

Bài 10: Đo, vẽ cắt may quần tây giả Jean

5

1

4

 

11.  

Bài 11: Đo, vẽ cắt may quần yếm xếp ly

5

1

4

 

12.  

Kiểm tra

3

 

 

3

III

Học phần III: Thiết kế thời trang theo Cataloge

59

14

42

3

1.       

Bài 1: ATLĐ - Đo, vẽ cắt may áo nữ hoàng biến kiểu

4

1

3

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo raglan biến kiểu

4

1

3

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo bâu cánh én liền – tay lỡ chữ v

4

1

3

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo tim chồm ráp ngực – sát nách

4

1

3

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo sát nách vai dún, decoupe eo

4

1

3

 

6.       

Bài 6:Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, decoupe dưới chân ngực - tay loe

4

1

3

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo cổ sơ mi không chân , xẽ trụ

4

1

3

 

8.       

Bài 8: Đo, vẽ cắt may áo cổ tròn rút dây hông

4

1

3

 

9.       

Bài 9: Đo, vẽ cắt may áo cổ yếm hở lưng sau

4

1

3

 

10.  

Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim chồm, cột dây hông , bèo xoắn ốc

4

1

3

 

11.  

Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo bâu cà vạt biến kiểu

4

1

3

 

12.  

Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo cổ nữ hoàng cài chồm ,tay mini

4

1

3

 

13.  

Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo cổ tim, dún trước ngực – tay lỡ

4

1

3

 

14.  

Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo bâu sơ mi không chân tay liền dún

4

1

3

 

15.  

Kiểm tra

3

 

 

3

IV

Học phần IV: Cắt may Âu phục nam

58

11

44

3

1.       

Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may quần thể thao

5

1

4

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may đồ bộ Pyjama

5

1

4

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo sport

5

1

4

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo 4 túi

5

1

4

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay ngắn

5

1

4

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay dài, 1 đô sau

5

1

4

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo sơ mi tay dài 2 đô sau, may ép

5

1

4

 

8.       

Bài 8: Đo, vẽ cắt may quần short

5

1

4

 

9.       

Bài 9: Đo, vẽ cắt may quần tây không ly, túi hàm ếch

5

1

4

 

10.  

Bài 10: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly, túi xéo, túi mổ sau

5

1

4

 

11.  

Bài 11: Đo, vẽ cắt may quần tây xếp ly túi thẳng

5

1

4

 

12.  

Kiểm tra

3

 

 

3

V

Học phần V: Cắt may váy đầm

60

19

38

3

1.       

Bài 1: ATLĐ - Đo, vẽ cắt may váy ôm

3

1

2

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may váy xòe chử A

3

1

2

 

3.       

Bài 3: Bài 3: Đo, vẽ cắt may váy  đáp

3

1

2

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may váy xéo

3

1

2

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may váy xếp ly

3

1

2

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may váy tròn xòe 8 mảnh

3

1

2

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may váy xòe đuôi cá

3

1

2

 

8.       

Bài 8: Đo, vẽ cắt may váy yếm

3

1

2

 

9.       

Bài 9: Đo, vẽ cắt may váy short

3

1

2

 

10.  

Bài 10: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong cổ tim,sát nách, thùng ôm

3

1

2

 

11.  

Bài 11: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong, cổ chìa khóa, sát nách

3

1

2

 

12.  

Bài 12: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong, bâu lọ, nách khoét vai, thùng A

3

1

2

 

13.  

Bài 13: Đo, vẽ cắt may áo đầm cổ yếm, thùng A

3

1

2

 

14.  

Bài 14: Đo, vẽ cắt may áo đầm có pen, cổ đổ 2 dây

3

1

2

 

15.  

Bài 15: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe, bâu cánh én, xẽ trước, tay mini, thùng ôm

3

1

2

 

16.  

Bài 16: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe cong , cổ thuyền cạn, sát nnách, thùng đuôi cá

3

1

2

 

17.  

Bài 17: Đo, vẽ cắt may áo đầm có ppen , cổ vuông tim, tay dài, thùng đuôi cá, múi nggực

3

1

2

 

18.  

Bài 18: Đo, vẽ cắt may áo đầm có pen, cổ tim , decoupe chân ngực

3

1

2

 

19.  

Bài 19: Đo, vẽ cắt may áo đầm decoupe thẳng , tay raglan, thùng 8 mảnh

3

1

2

 

20.  

Kiểm tra

3

 

 

3

VI

Học phần VI: Cắt may áo vest nữ

59

14

42

3

1.       

Bài 1: ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo vest cổ tim túi đắp lộn vạt ngang

8

2

6

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu cánh vuông , túi mổ nẹp, túi cơi

8

2

6

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo vest cổ chìa khóa , cài 1 nút, decoupe thẳng 2 túi mổ

8

2

6

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo vest lững, bâu sam , túi mổ nẹp vạt tròn

8

2

6

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt tròn túi mổ viền có nắp

8

2

6

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, hở vạt, túi mổ

8

2

6

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt xẽ nhọn , túi mổ

8

2

6

 

8.       

Kiểm tra

3

 

 

3

VII

Học phần VII: Cắt may áo vest nam

63

14

46

3

1.       

Bài 1: ATLĐ - Đo , vẽ cắt may áo vest bâu danton, túi mổ

8

2

6

 

2.       

Bài 2: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton, vạt tròn, túi mổ viền có nắp

8

2

6

 

3.       

Bài 3: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu sam, vạt xẽ nhọn, túi mổ

8

2

6

 

4.       

Bài 4: Đo, vẽ cắt may áo vest bâu danton

8

2

6

 

5.       

Bài 5: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim, túi mổ 1 nẹp , 1 lớp

8

2

6

 

6.       

Bài 6: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim, túi mổ 2 nẹp, 2 lớp

10

2

8

 

7.       

Bài 7: Đo, vẽ cắt may áo gile cổ tim 2 lớp – túi cơi

10

2

8

 

8.       

Kiểm tra

3

 

 

3

VIII

Học phần VIII: Cắt may Viêt Hoa phục

143

40

100

3

1.       

ATLĐ – Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay liền, cổ tròn

7

2

5

 

2.       

Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay liền cổ tim

7

2

5

 

3.       

Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay raglan, cổ tim viền

7

2

5

 

4.       

Đo, vẽ cắt may áo bà ba tay raglan, cổ bà lai

7

2

5

 

5.       

Đo, vẽ cắt may quần ống xéo

7

2

5

 

6.       

Đo, vẽ cắt may áo dài tay liền, bâu đứng

7

2

5

 

7.       

Đo, vẽ cắt may áo dài tay phồng, không pen eo, bâu đứng

7

2

5

 

8.       

Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, không pen eo, bâu đứng

7

2

5

 

9.       

Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, có pen eo, bâu đứng

7

2

5

 

10.  

Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, cổ thuyền

7

2

5

 

11.  

Đo, vẽ cắt may áo dài tay raglan, decoupe cong, bâu đứng

7

2

5

 

12.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng thấp, 1 hò sát nách

7

2

5

 

13.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, 1 hò sát nách

7

2

5

 

14.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám – tay liền

7

2

5

 

15.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, tay ngắn

7

2

5

 

16.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng cao, 2 hò, tay mini

7

2

5

 

17.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám bâu đứng, 2 hò nhọn, tay mini

7

2

5

 

18.  

Đo, vẽ cắt may áo xườn xám 2 hò tay liền

7

2

5

 

19.  

Đo, vẽ cắt may áo xẩm tà thẳng

7

2

5

 

20.  

Đo, vẽ cắt may áo xẩm tà cong

7

2

5

 

21.  

Kiểm tra

3

 

 

3

 * Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong từng học phần, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học.

Cùng chuyên mục

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm