Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Thiết kế mẫu 20/06/2012, Số truy cập: 5886

* Mục tiêu đào tạo:

-       Biết cách thiết lập công thức để thiết kế áo cổ tròn, sơ mi nữ, quần tây nữ, quần tây nam theo tài liệu kỹ thuật hoặc theo áo hoặc quần mẫu có sẵn .

-         Biết được nguyên tắc, cơ sở thiết kế mẫu công nghiêp, biết cách ra rập mềm, rập cứng, nhẫy mẫu, giác sơ đồ của áo cổ tròn, sơ mi nữ, quần tây nữ, quần tây nam . . 

-        Thực hiện được rập mềm, rập cứng. nhãy mẫu, giác sơ đồ, định mức nguyên phụ liệu của áo cổ tròn, sơ mi nữ, quần tây nữ, quần tây nam

* Đối tượng đào tạo:

-         Trình độ văn hóa:  phổ thông cơ sở.

-         Tuổi từ 15 trở lên.

-         Sức khoẻ tốt.

-         Biết sử dụng máy may công nghiệp

* Nội dung đào tạo:

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kieåm tra

I

Học phần I:  Thiết kế mẫu căn bản

63

18

42

3

1.       

Bài 1:  Giới thiệu chương trình, an toàn lao động

1

1

 

 

2.       

Bài 2:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ tròn sát nách

4

1

3

 

3.       

Bài 3:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ tim – Tay hất

5

1

4

 

4.       

Bài 4:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơ mi nữ tay ngắn

6

2

4

 

5.       

Bài 5:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơ mi nam tay dài

6

2

4

 

6.       

Bài 6:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo thun polo nam

6

2

4

 

7.       

Bài 7:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo khoác nữ

6

2

4

 

8.       

Bài 8:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo danton

5

1

4

 

9.       

Bài 9:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo bâu lá sen

5

1

4

 

10.  

Bài 10:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần lưng thun

4

1

3

 

11.  

Bài 11:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ ống paste

6

2

4

 

12.  

Bài 12:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nam xếp plis

6

2

4

 

13.  

Kiểm tra

3

 

 

3

II

Học phần II:  Thiết kế mẫu trong công nghiệp

78

10

62

6

1.       

Bài 1:  Thiết kế mẫu mềm – ra rập cứng

27

7

20

 

2.       

Bài 2:  Nhãy mẫu

16.5

1.5

15

 

3.       

Bài 3:  Giác sơ đồ

10.5

1.5

9

 

4.       

Bài 4:  Thực hành: Ra rập theo 1 số bảng thông số của xí nghiệp

18

 

18

 

5.       

Kiểm tra

6

 

 

6

III

Học phần III:  Thiết kế mẫu nâng cao

63

10

50

3

1.       

Bài 1:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo tay raglan, xẽ trụ, có bâu

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo thun tay raglan cổ tim

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo có noun

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Đọc bảng TSKT, ra rập váy chữ A, váy túm.

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo đầm cổ tròn

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Đọc bảng TSK, ra rập áo gió 2 lớp, tay raglan, có bo

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Đọc bảng TSKT, ra rập quần jean

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Đọc bảng TSKT, ra rập quần thể tha, túi hộp

6

1

5

 

9.       

Bài 9:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo khoác nữ có bo, decoupe cong

6

1

5

 

10.  

Bài 10:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo thun tay raglan cổ tròn

6

1

5

 

11.  

Kiểm tra

3

 

 

3

IV

Học phần IV:  Thiết kế đồ họa kỹ thuật trong công nghiệp

63

11

49

3

1.       

Bài 1:  Khởi động và làm quen với phần mềm Microsoft Word

1

1

 

 

2.       

Bài 2:  Soạn thảo văn bản

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Lệnh Table

4

1

3

 

4.       

Bài 4:  Lệnh save và trình bày trang in

3

1

2

 

5.       

Bài 5:  Khởi động và làm quen với phần mềm đồ họa Corel Draw

3

1

2

 

6.       

Bài 6:  Các thao tác cơ bản

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Cách sử dụng các công cụ tạo và chỉnh sửa hình vẽ

12

2

10

 

8.       

Bài 8:  Quản lý đối tượng trong trang

2

1

1

 

9.       

Bài 9:  Định dạng văn bản

3

1

2

 

10.  

Bài 10:  Tô màu đối tượng và đường biên

2

1

1

 

11.  

Bài 11:  Bài tập thực hành

18

 

 

18

12.  

Kiểm tra

3

 

 

3

V

Học phần V:  Thiết kế mẫu áo kiểu

93

15

75

3

1.       

Bài 1:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo dây bèo xoắn ốc

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Đọc bảng TSK, ra rập áo tay raglan, decoupe ngực dún

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Đọc bảng TSK, ra rập áo tay raglan dún

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo cổ tròn dú, tay ngắn

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo cổ thuyền  dún eo

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo cổ tim dún

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo nữ 2 lớp có bâu

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo decoupe ngực dún tay liền

6

1

5

 

9.       

Bài 9: Đọc bảng TSK, ra rập áo cổ đỗ

6

1

5

 

10.  

Bài 10: Đọc bảng TSKT, ra rập áo bâu cánh én

6

1

5

 

11.  

Bài 11: Đọc bảng TSKT, ra rập áo yếm

6

1

5

 

12.  

Bài 12: Đọc bảng TSK, ra rập áo cổ nữ hoàng

6

1

5

 

13.  

Bài 13: Đọc bảng TSKT, ra rập áo bâu ï đứng – ve lật

6

1

5

 

14.  

Bài 14: Đọc bảng TSKT, ra rập áo bâu lọ

6

1

5

 

15.  

Bài 15: Đọc bảng TSKT, ra rập áo bâu lảnh tụ

6

1

5

 

16.  

Kiểm tra

3

 

 

3

VI

Học phần VI:   Thiết kế mẫu váy đầm kiểu

63

10

50

3

1.       

Bài 1:  Đọc bảng TSKT, ra rập Váy xèo bên trong có quần

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Đọc bảng TSKT, ra rập áo dầm day

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Đọc bảng TSKT, ra rập váy tròn

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Đọc bảng TSKT, ra rập váy xếp li

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Đọc bảng TSKT, ra rập váy đuôi cá

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Đọc bảng TSKT, ra rập váy 8 mảnh lưng cao

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Đọc bảng TSKT, ra rập đầm tay raglan dún ngực

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Đọc bảng TSKT, ra rập Đầm tầng

6

1

5

 

9.       

Bài 9:  Đọc bảng TSKT, ra rập đầm hở vai

6

1

5

 

10.  

Bài 10:  Đọc bảng TSKT, ra rập đầm ống

6

1

5

 

11.  

Kiểm tra

3

 

 

3

VII

Học phần VII: Thiết kế mẫu quần tây

63

10

50

3

1.       

Bài 1:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây lưng cao  không li

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ, lưng xệ, túi hàm ếch, ống túm

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ, lưng xệ, túi xéo, ống paste

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ lưng xệ, túi mổ

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ, lững túi hộp

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ lững ngố

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ lững kiểu phối

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ lững kiểu phối dún

6

1

5

 

9.       

Bài 9:  Lấy kiểu, vẽ cắt quần nữ lưng xệ, dề - cúp eo

6

1

5

 

10.  

Bài 10:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần tây nữ túi kiểu

6

1

5

 

11.  

Kiểm tra

3

 

 

3

VIII

Học phần VIII: Thiết kế mẫu áo sơ mi

63

10

50

3

1.       

Bài 1:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi căn bản

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi tay mini, bèo xoắn ốc.

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi tay phồng, decoupe cong

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi tay lỡ, decoupe kiểu, dún

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi phối dọc và ngang

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi dún ngực

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi vạt xéo, tay dài

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi bèo dọc

6

1

5

 

9.       

Bài 9:  Lấy kiểu, vẽ cắt áo sơmi thân rộng, dún tà và tay

6

1

5

 

10.  

Bài 10:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo sơmi búi chéo ngực

6

1

5

 

11.  

Kiểm tra

3

 

 

3

IX

Học phần IX: thiết kế mẫu quần áo trẻ em

91

14

70

7

Chương 1:  Thiết kế mẫu quần áo bé gái

70

11

55

2

1.       

Bài 1:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần đồ bộ

3

1

2

 

2.       

Bài 2:  Lấy mẫu, vẽ cắt quần phồng

3

1

2

3

3.       

Bài 3:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ tròn – sát nách

6

1

5

 

4.       

Bài 4:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo bâu lá sen –tay ngắn

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo đầm raglan – bâu lá sen

6

1

5

 

6.       

Bài 6:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo đầm –bâu cà vạt

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo đầm trái bí

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Lấy mẫu, vẽ cắt áosẩm bé gái

6

1

5

 

9.       

Bài 9:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo đầm tầng

6

1

5

 

10.  

Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ tim cài chéo ngực

6

1

5

 

11.  

Bài 10:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ thuyền –decoupe cong

6

1

5

 

12.  

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 2:  Thiết kế mẫu quần áo bé trai

21

3

15

2

1.       

Bài 1:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo thun cổ tròn, bo thun cổ và tay

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Lấy mẫu, vẽ cắt áo cổ tim – sát nách

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Lấy mẫu, vẽ cắt bộ Pijama bé trai

6

1

5

 

4.       

Kiểm tra

2

 

 

2

X

Học phần X: Thiết kế mẫu áo kiểu nâng cao

93

15

75

3

1.       

Bài 1: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 1

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 2

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 3

6

1

5

 

4.       

Bài 4 :Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo  mẫu 4

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 5

6

1

5

 

6.       

Bài 6 : Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 6

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 7

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 8

6

1

5

 

9.       

Bài 9: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 9

6

1

5

 

10.  

Bài 10: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 10

6

1

5

 

11.  

Bài 11:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 11

6

1

5

 

12.  

Bài 12: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 12

6

1

5

 

13.  

Bài 13: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 13

6

1

5

 

14.  

Bài 14: Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 14

3

1

2

 

15.  

Bài 15:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 15

3

1

2

 

16.  

Bài 16:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 16

3

1

2

 

17.  

Bài 17:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập áo kiểu theo mẫu 17

3

1

2

 

18.  

Kiểm tra

3

 

 

3

XI

Học phần XI: Thiết kế mẫu váy đầm nâng cao

93

15

75

3

1.       

Bài 1: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 1

6

1

5

 

2.       

Bài 2:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 2

6

1

5

 

3.       

Bài 3:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 3

6

1

5

 

4.       

Bài 4 :Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo  mẫu 4

6

1

5

 

5.       

Bài 5:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 5

6

1

5

 

6.       

Bài 6 : Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 6

6

1

5

 

7.       

Bài 7:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 7

6

1

5

 

8.       

Bài 8:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 8

6

1

5

 

9.       

Bài 9: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 9

6

1

5

 

10.  

Bài 10: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 10

6

1

5

 

11.  

Bài 11:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 11

6

1

5

 

12.  

Bài 12: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 12

6

1

5

 

13.  

Bài 13: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 13

6

1

5

 

14.  

Bài 14: Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 14

6

1

5

 

15.  

Bài 15:  Xây dựng bảng TSKT, ra rập váy đầm theo mẫu 15

6

1

5

 

16.  

Kiểm tra

3

 

 

3

XII

Học phần XII: Vẽ thời trang

84

24

51

9

Chương 1:  Vẽ mỹ thuật

9

2

7

 

1.   

Bài 1: Vẽ vòng thuần sắc

3

1

2

 

2.   

Bài 2: Vẽ hình hoa lá

3

1

2

 

3.   

Bài 3: Thực hành trang trí vải

3

 

3

 

Chương 2:  Nguyên tắc vẽ thời trang

23

7

14

2

1.   

Bài 1: Tỷ lệ và kích thước cơ thể người. Vẽ người

3

1

2

 

2.   

Bài 2: Tính cân bằng trọng lượng

3

1

2

 

3.   

Bài 3: Vẽ cơ thể đàn ông

3

1

2

 

4.   

Bài 4: Vẽ cơ thể phụ nữ

3

1

2

 

5.   

Bài 5: Vẽ cơ thể thiếu niên, nhi đồng

3

1

2

 

6.   

Bài 6: Vẽ mặt, tóc

3

1

2

 

7.   

Bài 7: Vẽ chân, tay

3

1

2

 

8.   

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 3: Vẽ thiết kế phẳng

17

5

10

2

1.   

Bài 1: Vẽ các loại cổ không bâu

3

1

2

 

2.   

Bài 2: Vẽ các lọai cổ có bâu

3

1

2

 

3.   

Bài 3: Vẽ áo dài, áo xẩm

3

1

2

 

4.   

Bài 4: Vẽ quần tây, quần jean…

3

1

2

 

5.   

Bài 5: Vẽ váy, đầm

3

1

2

 

6.   

Kiểm tra

2

 

 

2

Chương 4: Vẽ thời trang

32

10

20

2

1.   

Bài 1: Vẽ phác thảo những đường nét chính trên cơ thể

3

1

2

 

2.   

Bài 2: Vẽ trang phục lên cơ thể

3

1

2

 

3.   

Bài 3: Vẽ vải có chất liệu đứng, phẳng

3

1

2

 

4.   

Bài 4: Vẽ trang phục vải hoa

3

1

2

 

5.   

Bài 5: Vẽ trang phục vải jean

3

1

2

 

6.   

Bài 6: Vẽ trang phục vải len

3

1

2

 

7.   

Bài 7: Vẽ trang phục lông thú

3

1

2

 

8.   

Bài 8: Vẽ trang phục vải ren

3

1

2

 

9.   

Bài 9: Vẽ trang phũc vải da

3

1

2

 

10.  

Bài 10: Vẽ thời trang cách điệu

3

1

2

 

11.  

Kiểm tra

2

 

 

2

XIII

Học phần XIII: Thiết kế mẫu trên vi tính

102

23

77

2

1.       

Bài 1:  Tiện ích trong Accurmark V 8.2

11

4

7

 

2.       

Bài 2: Thiết lập ban đầu trong Accumark V 8.2

10

2

8

 

3.       

Bài  3: Thực hiện rập trong Accumark V 8.2

64

11

53

 

4.       

Bài 4: Nhảy size

15

6

9